Nova guia sobre mobilitat internacional des de i a Espanya

Publicada la nova edició actualitzada de la guia de finançament sobre Espanya per a la mobilitat internacional d’artistes i professionals de la cultura, coordinada per la xarxa europea On the Move gràcies al suport del Ministeri de Cultura d’Espanya, l’Oficina Europa Creativa Cultura i el treball de recerca de Trànsit Projectes. Aquesta publicació ofereix informació […]

Ajuts a la mobilitat

Tant a escala europea, com espanyola i catalana, existeixen ajuts específicament destinats a finançar les despeses associades a la mobilitat d’artistes i/o professionals de la cultura. A continuació us expliquem les seves principals característiques: ÀMBIT EUROPEU: Culture Moves Europe (Mobilitat individual): Culture Moves Europe (Residency hosts): ÀMBIT ESTATAL: PICE (Mobilitat): PICE (Residències): PICE (Visitants): ÀMBIT […]