Formes part d’una institució que ofereix ajudes, finançament o altres tipus de suport?

Fes-nos arribar les ofertes que puguin beneficiar a entitats i agents amb projectes de suport a la producció d’art. Poden anar destinats a centres de producció, projectes independents de residències, col·lectius artístics, ajuntaments, o altres entitats que dediquin els seus esforços a impulsar i donar suport a la creació artística. Omple aquest formulari!