Ajuts a la mobilitat

Tant a escala europea, com espanyola i catalana, existeixen ajuts específicament destinats a finançar les despeses associades a la mobilitat d’artistes i/o professionals de la cultura. A continuació us expliquem les seves principals característiques:

ÀMBIT EUROPEU:

Culture Moves Europe (Mobilitat individual):

 • — Dirigit a artistes i professionals de la cultura.
 • — Has de tenir un international partner.
 • — El desplaçament ha de servir per abordar, com a mínim, dos d’aquests objectius: explorar (investigació artística o creativa), crear (procés de producció d’una peça o treball cultural), aprendre (rebre alguna formació o establir col·laboracions amb especialistes), connectar (desenvolupar una xarxa professional o ampliar públics).
 • — Convocatòria anual.

Culture Moves Europe (Residency hosts):

 • — Dirigit a organitzacions i/o agents amb personalitat jurídica (organitzacions sense ànim de lucre, ONG, institucions públiques, fundacions, empreses, autònoms, etc.)
 • — Amb l’objectiu de trobar allotjament per a artistes i professionals de la cultura en el marc d’un projecte de residència artística a les seves instal·lacions.
 • — Convocatòria anual.

ÀMBIT ESTATAL:

PICE (Mobilitat):

 • — Dirigit a entitats i institucions culturals estrangeres.
 • — Amb l’objectiu de que les entitats culturals estrangeres comptin amb artistes, professionals i creadors espanyols a la seva programació.
 • — Convocatòria continuada.

PICE (Residències):

 • — Dirigit a entitats culturals espanyoles tant privades com públiques, amb o sense ànim de lucre.
 • — L’objectiu és incentivar les entitats culturals espanyoles i internacionals que incorporin als seus programes de residència artistes, professionals i creadors espanyols o residents a Espanya.
 • — Compta amb tres modalitats: suport per a creadors espanyols o residents a Espanya a residències internacionals, suport a creadors a residències nacionals, i suport a l’intercanvi d’artistes nacionals i internacionals a residències internacionals i nacionals respectivament.
 • — Convocatòria continuada.

PICE (Visitants):

 • — Dirigit a entitats culturals espanyoles tant privades com públiques, amb o sense ànim de lucre.
 • — Permet que els agents i programadors d’entitats culturals estrangeres de referència viatgin i/o participin en línia en esdeveniments a Espanya i puguin conèixer l’oferta creativa per incorporar-la als seus programes.
 • — Convocatòria continuada.

ÀMBIT CATALÀ:

Institut Ramon Llull (Mobilitat individual):

 • — Dirigit a dramaturgs/es, compositors/es, coreògrafs/es, directors/es d’escena i orquestra, cineastes, intèrprets, artistes visuals, arquitectes, dissenyadors/es, comissaris/àries i programadors/es de festivals i equipaments culturals.
 • — Amb l’objectiu de contribuir a la presència i difusió de la creació cultural catalana a l’exterior.
 • — Convocatòria anual.

Institut Ramon Llull (Residències internacionals):

 • — Dirigit a equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats que formin part del teixit artístic-cultural català.
 • — Per a programes de residències internacionals que contribueixin a la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes i que tinguin lloc fora de l’estat espanyol.
 • — Convocatòria anual.

Institut Ramon Llull (Mobilitat d’activitats):

 • — Dirigit a qualsevol artista, creador o autor (ja sigui persona física o jurídica).
 • — Per a desplaçaments que serveixin per dur a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura, que contribueixin a la difusió a l’exterior de la creació catalana.
 • — Convocatòria semestral.