Interreg NEXT MED (2021-2027)

El programa Interreg NEXT MED (2021-2027), successor de l’anterior ENI CBC MED, dona suport a la cooperació entre territoris riberencs de la Conca Mediterrània per tal de contribuir al progrés col·lectiu i al desenvolupament sostenible i inclusiu a la Mediterrània. 

El programa pretén fomentar una cooperació  equilibrada, de llarga durada i de gran abast, com també a la governança multinivell per a tots a la Mediterrània. 

Objectiu: Fomentar un desenvolupament econòmic, social i territorial just, equitatiu i sostenible, que pugui avançar en la integració transfronterera i valorar els territoris i els valors dels països participants. 

Prioritats:

  • Una Mediterrània més competitiva i eficient
  • Una Mediterrània més verda, resilient i amb baixes emissions de carboni
  • Una Mediterrània més inclusiva 
  • Una millor governança de la cooperació a la Mediterrània.

Països participants: NEXT MED està obert a uns 90 territoris de 15 països, 7 de la UE i 8 socis: d’una banda, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Portugal i Xipre; i de l’altra, Algèria, Egipte, Israel, Líban, Jordània, Palestina, Tunísia i Turquia. 

Finançament Unió Europea: fins al 89% dels costos totals 

Aportació mínima del projecte: 11% dels costos totals 

Tipologia de projectes:  

  • Temàtics (76,5 M€): projectes temàtics centrats en les prioritats 1, 2 i 3, com els estàndards i estratègics de l’ENI CBC MED. Entre 1,5M€ i 2,5M€. 
  • Orientats als joves (19,1M€): major innovació del programa per a projectes orientats als joves en les prioritats 1, 2 i 3. Entre 500.000€ i 1M€ 
  • Governança (7,9M€): per a una millor connexió de les autoritats públiques i els actors locals amb els ciutadans. Entre 1M€ i 1,3M€. 

Composició del consorci: participació mínima de 3 països, dels quals almenys 1 país soci mediterrani i 1 país mediterrani de la UE.  

Convocatoria del programa Interreg NEXT-MED 2021-2027

Enllaç de referència

Manual de referència

MedOpportunities

Documents de referència i consulta 2014-2020 

Projectes finançats en convocatòries anteriors ENI CBC MED 2014-2020