Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona: fins al 26 de gener

El passat 16 de desembre de 2022 es va publicar la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona destinades a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2023.
Podeu contultar la informació bàsica de la convocatòria aquí, i les seves bases generals aquí. Al web de l’Ajuntament hi trobareu tota la informació, documentació i formularis.
A continuació responem a algunes preguntes bàsiques en relació a aquestes ajudes:

1. Quin és el termini d’enguany per presentar els projectes?

Del dilluns 9 de gener al dijous 26 de gener.

2. Qui s’hi pot presentar?

En termes generals, poden sol·licitar l’ajuda totes les persones físiques i jurídiques legalment constituïdes i actives.
No obstant, cal tenir en ment el PUNT 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” de la Convocatòria, on es detallen els criteris concrets per a cada àmbit temàtic i/o programa.
Així mateix, és important llegir bé el PUNT 3 “Sol·licitants” i el PUNT 4 “Condicions i requisits” del mateix document, on hi ha establertes les condicions generals que han de complir els sol·licitants.

3. Com es presenta una sol·licitud?

Les sol·licituds només poden presentar-se telemàticament. Per a fer-ho, s’ha d’accedir al Tràmit Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat.
En el moment de presentar la sol·licitud, s’hauran d’adjuntar, com a mínim, dos documents:

  • Formulari de sol·licitud. No és un document com a tal, sinó que s’emplena a través del tràmit telemàtic de les subvencions. Està estructurat en tres apartats: les dades del sol·licitant, les dades bàsiques del projecte i la declaració responsable.
  • Document bàsic 2. És un document descarregable en format Word o Open Document que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud telemàtica. En aquest document s’hi demanen les dades bàsiques d’identificació i dades explicatives del projecte presentat a subvenció.
4. A quin àmbit temàtic i programa em presento?

Hi ha fins a 25 àmbits temàtics diferents, i cadascun d’ells té una varietat de programes d’actuació. Els àmbits pròpiament culturals són l’àmbit A – Cultura i el C – Cultura i Educació. Podeu consultar aquí tota la informació relativa a aquests àmbits. També podeu consultar tots els àmbits i programes llistats aquí.
A l’hora d’escollir un àmbit o un altre, cal valorar bé el projecte que es vol presentar i assegurar que compleix amb els requisits específics de l’àmbit on es presentarà. Aquests criteris s’estableixen al PUNT 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” de la Convocatòria.
És important tenir els criteris de valoració específics a mà, ja que al Punt 11 del Document bàsic 2 es demana que s’expliqui com s’adequa el projecte a l’àmbit i programa escollits.

5. Com sé quines despeses són subvencionables i quines no?

Quan es planteja el projecte, és molt important tenir en ment quines despeses podran ser subvencionades i quines no. Trobareu aquestes especificacions al PUNT 8.3 “Conceptes subvencionables” de la Convocatòria.
Heu de tenir en compte que per a cada àmbit temàtic hi poden haver altres despeses subvencionables específiques. Consulteu-les al PUNT 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” de la Convocatòria.

6. Quins són els criteris de valoració transversals de les subvencions?

Com l’any passat, es mantenen els criteris de valoració transversals que fan referència a:

  • ➔ Perspectiva de gènere
  • ➔ Perspectiva ecosocial, ambientalització i consum responsable
  • ➔ Perspectiva intercultural

Cada una de les perspectives tenen una puntuació de 0,4 punts.

Per a més informació, recomanem visitar aquest web creat per l’espai Torre Jussana, on es presenta de forma molt ordenada i clarificadora tots els aspectes relacionats amb aquestes subvencions.
També poder fer una ullada a aquesta convocatòria publicada per l’Institut de Cultura de Barcelona, on es presenta la informació específica dels àmbits temàtics i programes que gestiona l’ICUB.